scorecardresearch

Hocanın mercedesi bize sat tayyip. Son Daka Haberleri

35 views
CategoryNPO
Date Added2 year(s) ago
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Erdoğan mey­dan­lar­da di­li­ne do­la­dı­ğı araç için, “Fi­ya­tı 1 mil­yon de­ğil, 300-320 bin li­ra­” de­di. Ma­dem öy­le, SÖZ­CÜ ga­ze­te­si ola­rak, Gör­mez Ho­ca­’nın hiç bin­me­di­ği Mer­ce­de­s’ini, bu fi­ya­ta al­ma­ya ha­zı­rız.